Strona główna

Jesteśmy po to, aby wspierać rozwój Twojego dziecka!

Nasze zajęcia proponujemy dzieciom:

 • z trudnościami szkolnymi (dysleksja, dyskalkulia);
 • z trudnościami w funkcjonowaniu przedszkolnym i szkolnym;
 • z zaburzeniami koncentracji i uwagi;
 • z trudnościami emocjonalnymi;
 • z zaburzeniami mowy;
 • z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ASD, Zespół Aspergera);
 • z niepełnosprawnością intelektualną.

Prowadzimy zajęcia z zakresu:

 • terapii integracji sensorycznej;
 • terapii logopedycznej/ neurologopedycznej/ miofunkcjonalnej;
 • terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w nauce;
 • nauki czytania dla dzieci w wieku 5-8 lat wg. autorskiej metody;
 • terapii ręki;
 • terapii psychologicznej i psychodietetycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • fizjoterapii dla dzieci i młodzieży;
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu oraz dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

 

O nas

Aleksandra Wojciechowska

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą pedagogicznym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, trenerem TUS oraz providerem Neuroflow.

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku oligofrenopedagogika i tyflopedagogika na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
Od początku studiów pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki i psychologii.
We wszystkie swoje działania wkładam całe serce.

Prowadzę zajęcia z  integracji sensorycznej, zajęcia z terapii pedagogicznej
dla dzieci mających trudności szkolne oraz zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami.

W terapii integracji sensorycznej łączę elementy arteterapii, terapii ręki, kinezjologii edukacyjnej, elementy metody W. Sherborne.

Prowadzę także Treningi Umiejętności Społecznych grupowe jak i indywidualne dla dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym oraz ze spektrum całościowych zaburzeń rozwoju.

„Po godzinach” jestem spełnioną żoną i mamą trójki żywiołowych dzieci: Amelki, Antosia i Wojtusia. Lubię stale dokształcać się, „pochłaniać” książki i pływać.

Oferta

Terapia psychologiczna

Terapia indywidualna

Spotkanie z terapeutą jest szansą przyjrzenia się trudnościom, potrzebie zmian, poradzenia sobie z bieżącą sytuacją lub zrozumienia przyczyn powtarzających się w życiu niesatysfakcjonujących sytuacji lub relacji. Zazwyczaj terapię poprzedzają spotkania konsultacyjne pozwalające doprecyzować potrzeby dotyczące spotkań.

W pracy z dorosłymi podstawową techniką jest rozmowa, która pozwala na poszerzenie rozumienia zaistniałej sytuacji i dostrzeżenie możliwości zmian.

W pracy z dziećmi sposobem pomocy jest bardzo często zabawa, która umożliwia dziecku mówienie lub pokazywanie swoich trudności w naturalny dla niego sposób.

Zarówno w pracy z dziećmi  jak i dorosłymi kluczową kwestią jest zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa, które są podstawą do dalszej współpracy.

Terapia par i rodzinna

Czasem w bliskiej relacji doświadczamy trudności, które nie pojawiają się w innych relacjach. Wtedy słusznym wyborem wydaje się terapia par. Spotkanie z terapeutą pozwala w bezpiecznej atmosferze, bez oceniania przyjrzeć się mechanizmom wpływającym na te trudności w związku i możliwościom ich zmiany. Spotkania par w nurcie systemowym odbywają się zwykle raz na dwa tygodnie.

Kiedy jednego z członków rodziny dotyka jakiegoś rodzaju kłopot emocjonalny, zdrowotny lub inny, wpływający na radzenie sobie z emocjami, wydaje się oczywiste , że sytuacja taka ma również wpływ na pozostałych członków rodziny. Kiedy problemy ma dziecko, bardzo często największym wsparciem mogą być rodzice. Czasem rodzina potrzebuje pomocy osoby spoza systemu rodzinnego, żeby móc pomóc któremuś z jej członków. Wtedy warto skorzystać ze wsparcia terapeuty rodzinnego i wspólnie z nim szukać rozumienia sytuacji i możliwości jej zmiany. Spotkania rodzinne w nurcie systemowym odbywają się najczęściej raz na 3-4 tygodnie i poprzedzone są konsultacjami.

Terapia Integracji sensorycznej

Kiedy należy udać się z dzieckiem do terapeuty integracji sensorycznej?

Jeśli zauważyłeś niepokojące symptomy u swojego dziecka, skonsultuj się z terapeutą SI. Terapeuta przeprowadzi diagnozę i  stworzy dla Twojego dziecka dietę sensoryczną. Jednak aby Twoje dziecko przestało „odczuwać” trudności związane z codziennym funkcjonowaniem,  najważniejsza jest systematyczna terapia u certyfikowanego terapeuty.

Terapia pedagogiczna, reedukacja

Terapia pedagogiczna jest dedykowana dzieciom, które mają trudności szkolne w zakresie czytania, pisania lub liczenia:

 • często gubią, przestawiają litery w wyrazach;
 • nie rozróżniają i mają trudności z zapamiętaniem liter;
 • nie potrafią pisać w liniaturze (mylą linijki), pismo jest zniekształcone, mało czytelne;
 • niechętnie czytają,
 • mają duże trudności a analizą i syntezą głoskową lub sylabową wyrazów;
 • mimo nauki ortografii, nie są w stanie zapamiętać zapisu wyrazów;
 • mylą cyfry, nie pamiętają ich kształtu, mają trudności z operacjami matematycznymi,

Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych.

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju.  Jest prowadzona w formie indywidualnej.

Terapia ręki

Jest wskazana dla dzieci, które:

 • nie lubią rysować,
 • mają kłopoty z cięciem, lepieniem, wiązaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików,
 • kreślą niedokładne szlaczki, literki,
 • nieprawidłowo trzymają ołówek, ściskają go za lekko, lub za mocno.

Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i polegają na ćwiczeniach motoryki dużej i małej. Terapia ręki jest prowadzona w formie zabawy z dzieckiem.

Terapia logopedyczna

Prawidłowy rozwój mowy odgrywa ważną rolę we wszystkich aspektach życia, wpływa na powodzenie szkolne, funkcjonowanie w grupie rówieśniczej oraz w codziennych sytuacjach społecznych. Wczesna diagnoza logopedyczna pozwala w porę dostrzec trudności dziecka, a także szybciej i skuteczniej je wyrównać, zanim dziecko rozpocznie naukę w szkole.

Terapię logopedyczną prowadzimy  dla dzieci i młodzieży w formie zajęć indywidualnych. Terapię zawsze poprzedza diagnoza. Badanie mowy pozwala ocenić brzmienie wszystkich głosek w izolacji oraz sprawność aparatu artykulacyjnego.

Terapia logopedyczna jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Trening Umiejętności Społecznych

Dla kogo TUS?

 • dla dzieci nieśmiałych, nie potrafiących odnaleźć się w wielu sytuacjach społecznych, mających trudności z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej;
 • dla dzieci, które ni potrafią radzić sobie z własnymi emocjami, często „wybuchają”, nieadekwatnie reagują do sytuacji;
 • dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem FAS i innymi, które ze względu na swoje trudności rozwojowe nie rozumieją aspektów życia społecznego;
 • dla wszystkich tych dzieci, które chciałaby poprawić swoje relacje z najbliższymi;

Zajęcia odbywają się w małych grupkach, maksymalnie 5 osobowych, w formie zabawy.

Cennik

Integracja sensoryczna

Diagnoza (3 spotkania po ok. 60 minut)
500 zł
(płatność przelewem przed 1 spotkaniem)
Rediagnoza procesów integracji sensorycznej
(przygotowanie pisemnego raportu i omówienie z rodzicami)
350zł / 50 minut
Terapia cykliczna płatna z góry za miesiąc140 zł / 50 minut
Terapia jednorazowa150zł/50 minut

Logopeda / Pedagog

Konsultacja neurologopedyczna180zł/ 60 minut
Konsultacja logopedyczna 160 zł / 60 minut
Terapia logopedyczna140 zł / 45 minut
Terapia logopedyczna120 zł / 30 minut
Diagnoza pedagogiczna umiejętności przedszkolnych / szkolnych
(3 spotkania po ok. 60 minut)
600zł
Terapia pedagogiczna, terapia ręki 140 zł / 50 minut
Nauka czytania dla dzieci w wieku 5-8 lat140 zł / 50 minut
Konsultacja terapeutyczna150 zł/ do 60 minut

Trening Umiejętności Społecznych

Określenie profilu funkcjonowania społecznego dziecka120 zł / do 60 minut
Trening Umiejętności Społecznych – indywidualny120 zł / 60 minut
Trening Umiejętności Społecznych – grupowy80 zł / 60 minut

Psychodietetyk

Konsultacja psychodietetyczna – dzieci, młodzież, dorośli 230 zł / 60- 90 minut
Terapia psychodietetyczna180 zł / 50 minut

Psycholog

Konsultacja psychologiczna 230 zł / 60 – 90 minut
Terapia psychologiczna indywidualna160 zł / 50 minut
Terapia psychologiczna rodzinna250 zł / 60 minut

Fizjoterapia dzieci

Konsultacja fizjoterapeutyczna180zł / 50 minut
Fizjoterapia indywidualna płatna cyklicznie za miesiąc160zł / 50 minut
Fizjoterapia indywidualna jednorazowa170 zł / 50 minut
Fizjoterapia + integracja sensoryczna150zł / 50 minut
Fizjoterapia + terapia ręki150zł / 50 minut

Aktywny Trening Słuchowy NEUROFLOW

Diagnoza Neuroflow400 zł
Rediagnoza Neuroflow350 zł
I etap treningu470 zł
II etap treningu460 zł
III etap treningu450 zł
Wydanie opinii logopedycznej, psychologicznej,
z terapii integracji sensorycznej, treningu umiejętności społecznych lub innej
130 zł – 160zł

Kontakt

Sensoryczny Zakątek

Aleksandra Wojciechowska
tel. 790 549 733
e-mail: biuro@sensorycznyzakatek.pl

Adres
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 (budynek Farad)
05- 420 Józefów

Godziny otwarcia
Poniedziałek—piątek: 8:00–20:00

Sobota: 8:00 – 15:00

Numer konta bankowego:  97 1140 2004 0000 3002 7741 8229

  Top