Cennik

Integracja sensoryczna

Diagnoza (3 spotkania ok. 60 minut) – 350 zł

Terapia cykliczna płatna z góry za miesiąc – 110 zł / 50 minut (za zajęcia)

Terapia jednorazowa 130zł/50 minut

Logopedia

Konsultacja logopedyczna (1 spotkanie ok. 60 minut) – 150zł

Terapia logopedyczna – 120 zł / 45 minut

Terapia logopedyczna – 100 zł / 30 minut

Terapia pedagogiczna, terapia ręki – 110 zł / 50 minut

Trening  Umiejętności Społecznych
Określenie profilu funkcjonowania społecznego dziecka – 100 zł
(do 60 minut wg potrzeb – rozmowa z rodzicem)

Trening Umiejętności Społecznych indywidualny – 100 zł / 60 minut

Trening Umiejętności Społecznych grupowy – 60 zł / 60 minut
(grupa do 5 osób)

Psycholog

Konsultacja psychologiczna – 200 zł / 60 minut – 90 minut

Terapia psychologiczna indywidualna – 130 zł / 50 minut

Terapia psychologiczna rodzinna – 200 zł / 60 minut

Arteterapia (zajęcia grupowe) – 50 zł / 60 minut