Cennik

Integracja sensoryczna

Diagnoza (3 spotkania po ok. 60 minut)450 zł
(płatność na 1 spotkaniu)
Rediagnoza procesów integracji sensorycznej
(przygotowanie pisemnego raportu i omówienie z rodzicami)
200zł / 50 minut
Terapia cykliczna płatna z góry za miesiąc130 zł / 50 minut
Terapia jednorazowa140zł/50 minut

Logopedia

Konsultacja logopedyczna 160 zł / 60 minut
Terapia logopedyczna130 zł / 45 minut
Terapia logopedyczna110 zł / 30 minut
Terapia pedagogiczna, terapia ręki 130 zł / 50 minut
Konsultacja terapeutyczna150 zł/ do 60 minut

Trening Umiejętności Społecznych

Określenie profilu funkcjonowania społecznego dziecka100 zł / do 60 minut
Trening Umiejętności Społecznych – indywidualny120 zł / 60 minut
Trening Umiejętności Społecznych – grupowy70 zł / 60 minut

Psychodietetyk

Konsultacja psychodietetyczna – dzieci, młodzież, dorośli 220 zł / 60- 90 minut
Terapia psychodietetyczna150 zł / 50 minut

Psycholog

Konsultacja psychologiczna 220 zł / 60 – 90 minut
Terapia psychologiczna indywidualna150 zł / 50 minut
Terapia psychologiczna rodzinna250 zł / 60 minut

Fizjoterapia dzieci

Konsultacja fizjoterapeutyczna160zł / 50 minut
Fizjoterapia indywidualna płatna cyklicznie za miesiąc150zł / 50 minut
Fizjoterapia indywidualna jednorazowa160 zł / 50 minut

Aktywny Trening Słuchowy NEUROFLOW

Diagnoza Neuroflow320 zł
Rediagnoza Neuroflow280 zł
I etap treningu330 zł
II etap treningu320 zł
III etap treningu320 zł
Wydanie opinii logopedycznej, psychologicznej,
z terapii integracji sensorycznej lub innej
130 zł – 160zł
Top