Oferta

Terapia psychologiczna

Terapia indywidualna

Spotkanie z terapeutą jest szansą przyjrzenia się trudnościom, potrzebie zmian, poradzenia sobie z bieżącą sytuacją lub zrozumienia przyczyn powtarzających się w życiu niesatysfakcjonujących sytuacji lub relacji. Zazwyczaj terapię poprzedzają spotkania konsultacyjne pozwalające doprecyzować potrzeby dotyczące spotkań.

W pracy z dorosłymi podstawową techniką jest rozmowa, która pozwala na poszerzenie rozumienia zaistniałej sytuacji i dostrzeżenie możliwości zmian.

W pracy z dziećmi sposobem pomocy jest bardzo często zabawa, która umożliwia dziecku mówienie lub pokazywanie swoich trudności w naturalny dla niego sposób.

Zarówno w pracy z dziećmi  jak i dorosłymi kluczową kwestią jest zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa, które są podstawą do dalszej współpracy.

Terapia par i rodzinna

Czasem w bliskiej relacji doświadczamy trudności, które nie pojawiają się w innych relacjach. Wtedy słusznym wyborem wydaje się terapia par. Spotkanie z terapeutą pozwala w bezpiecznej atmosferze, bez oceniania przyjrzeć się mechanizmom wpływającym na te trudności w związku i możliwościom ich zmiany. Spotkania par w nurcie systemowym odbywają się zwykle raz na dwa tygodnie.

Kiedy jednego z członków rodziny dotyka jakiegoś rodzaju kłopot emocjonalny, zdrowotny lub inny, wpływający na radzenie sobie z emocjami, wydaje się oczywiste , że sytuacja taka ma również wpływ na pozostałych członków rodziny. Kiedy problemy ma dziecko, bardzo często największym wsparciem mogą być rodzice. Czasem rodzina potrzebuje pomocy osoby spoza systemu rodzinnego, żeby móc pomóc któremuś z jej członków. Wtedy warto skorzystać ze wsparcia terapeuty rodzinnego i wspólnie z nim szukać rozumienia sytuacji i możliwości jej zmiany. Spotkania rodzinne w nurcie systemowym odbywają się najczęściej raz na 3-4 tygodnie i poprzedzone są konsultacjami.

Terapia Integracji sensorycznej

Kiedy należy udać się z dzieckiem do terapeuty integracji sensorycznej?

Jeśli zauważyłeś niepokojące symptomy u swojego dziecka, skonsultuj się z terapeutą SI. Terapeuta przeprowadzi diagnozę i  stworzy dla Twojego dziecka dietę sensoryczną. Jednak aby Twoje dziecko przestało „odczuwać” trudności związane z codziennym funkcjonowaniem,  najważniejsza jest systematyczna terapia u certyfikowanego terapeuty.

Terapia pedagogiczna, reedukacja

Terapia pedagogiczna jest dedykowana dzieciom, które mają trudności szkolne w zakresie czytania, pisania lub liczenia:

 • często gubią, przestawiają litery w wyrazach;
 • nie rozróżniają i mają trudności z zapamiętaniem liter;
 • nie potrafią pisać w liniaturze (mylą linijki), pismo jest zniekształcone, mało czytelne;
 • niechętnie czytają,
 • mają duże trudności a analizą i syntezą głoskową lub sylabową wyrazów;
 • mimo nauki ortografii, nie są w stanie zapamiętać zapisu wyrazów;
 • mylą cyfry, nie pamiętają ich kształtu, mają trudności z operacjami matematycznymi,

Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych.

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju.  Jest prowadzona w formie indywidualnej.

Terapia ręki

Jest wskazana dla dzieci, które:

 • nie lubią rysować,
 • mają kłopoty z cięciem, lepieniem, wiązaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików,
 • kreślą niedokładne szlaczki, literki,
 • nieprawidłowo trzymają ołówek, ściskają go za lekko, lub za mocno.

Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i polegają na ćwiczeniach motoryki dużej i małej. Terapia ręki jest prowadzona w formie zabawy z dzieckiem.

Terapia logopedyczna

Prawidłowy rozwój mowy odgrywa ważną rolę we wszystkich aspektach życia, wpływa na powodzenie szkolne, funkcjonowanie w grupie rówieśniczej oraz w codziennych sytuacjach społecznych. Wczesna diagnoza logopedyczna pozwala w porę dostrzec trudności dziecka, a także szybciej i skuteczniej je wyrównać, zanim dziecko rozpocznie naukę w szkole.

Terapię logopedyczną prowadzimy  dla dzieci i młodzieży w formie zajęć indywidualnych. Terapię zawsze poprzedza diagnoza. Badanie mowy pozwala ocenić brzmienie wszystkich głosek w izolacji oraz sprawność aparatu artykulacyjnego.

Terapia logopedyczna jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Trening Umiejętności Społecznych

Dla kogo TUS?

 • dla dzieci nieśmiałych, nie potrafiących odnaleźć się w wielu sytuacjach społecznych, mających trudności z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej;
 • dla dzieci, które ni potrafią radzić sobie z własnymi emocjami, często „wybuchają”, nieadekwatnie reagują do sytuacji;
 • dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem FAS i innymi, które ze względu na swoje trudności rozwojowe nie rozumieją aspektów życia społecznego;
 • dla wszystkich tych dzieci, które chciałaby poprawić swoje relacje z najbliższymi;

Zajęcia odbywają się w małych grupkach, maksymalnie 5 osobowych, w formie zabawy.

Top